Co je úrazové pojištění?

Léčba a zotavení po nehodě stojí nejen peníze. Obvykle neumožňují osobě vrátit se do práce, což znamená nižší příjem. Aby bylo možné počítat s hotovostními infuzemi v případě zdravotních problémů, které vznikly například po pádu ze schodů, dopravní nehodě nebo klopýtnutí na ulici, stojí za to zvážit zakoupení havarijního pojištění.
Je to osobní úrazové pojištění. Tuto pojistku nabízejí téměř všechny pojišťovny. Garantuje vyplacení určité částky jak v případě smrti pojištěného, tak v případě zranění a výrazného zhoršení zdravotního stavu.
Kolik pojištěnec zaplatí postižené straně, závisí na Všeobecných podmínkách smlouvy a na pojistné částce, která je v nich uvedena. Výše náhrady závisí na druhu zranění, v případě smrti pojištěného obdrží příjemci pojistky náhradu ve výši 100% pojistné částky.

Úrazové pojištění - Co to kryje?
Základní varianta úrazového pojištění zaručuje vyplacení náhrady v případě trvalého úrazu nebo smrti pojištěného. Pojišťovny ale ve snaze splnit očekávání svých klientů umožňují rozšíření tohoto pojištění.

Větší pokrytí je způsobeno vyšší cenou pojistky. Roční nebo měsíční příspěvek však bude s největší pravděpodobností mnohem nižší než náhrada vyplacená pojišťovnou. Z tohoto důvodu je vhodné zvolit úrazové pojištění, které zahrnuje:
* pokrytí nákladů spojených se samotnou léčbou a následnou rehabilitací;
* odškodnění za hospitalizaci;
* úhrada nákladů na nákup zdravotnických potřeb (např. obvazových materiálů), jakož i léků;
* odškodnění za trvalou ztrátu pracovní schopnosti.

Osobní úrazové pojištění je neocenitelným záchranným kruhem – poskytuje platby, které mohou pomoci osobě zotavit se. Kromě toho je možné využít kompenzace na každodenní výdaje, aby nedošlo ke ztrátě finanční likvidity, když není možné pracovat a vydělávat.

Typy nehod a pojistek
V závislosti na výběru typu pojistky si můžete zajistit odškodnění v případě zranění při zašroubování žárovky, jízdě autem, joggingu v parku nebo hraní fotbalu. Můžete si vybrat speciální pojištění pro řidiče, osobní nehodu a studenta.

Pojištění vozidel
Takovou pojistku může sjednat majitel vozidla. Vztahuje se nejen na samotného řidiče, ale i na cestující, kteří s ním cestují. V případě nehody tak odškodnění mohou dostat všichni postižení cestující, kteří byli v tu chvíli ve voze.

Úrazové a úrazové pojištění se vyplácí odděleně od pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí stranou a pojištění motorových vozidel. Společně tyto tři typy pojištění poskytují řidiči Bezpečný finanční polštář. Pokud dojde k nehodě, ať už je viníkem nebo poškozenou stranou, obdrží náhradu škody na vozidle a škody na zdraví.

Co je úrazové pojištění v osobním životě?
Toto individuální pojištění může mít širokou škálu pokrytí. Pojistka zaručuje odškodnění v případě, že osoba utrpí zranění při provádění oprav doma, v důsledku pádu ze schodů, klopýtnutí při procházce v parku nebo v obchodě. Co bude pojistku pokrývat, záleží na osobě a na aktuální nabídce pojišťovny.

Úrazové pojištění studentů a dětí
Tato politika se vztahuje na incidenty, ke kterým došlo ve škole, doma nebo během školní cesty. Batolata mohou být pojištěna proti kousnutí psa, zlomenině ruky, kousnutí klíštětem nebo otřesu mozku. K dispozici je také možnost získat finanční podporu, pokud dítě potřebuje doučování – kvůli dlouhé nepřítomnosti ve třídě v souvislosti s nehodou a léčbou.

Osobní úrazové pojištění pro sportovce
Tento typ pojistky je určen pro lidi, kteří sportují profesionálně nebo jako amatéři. Členové sportovních klubů, sdružení a nadací, stejně jako trenéři mohou také vydat pojistku.

Není pochyb, že osobní pojištění proti nevratným zraněním je dobrým řešením. Úrazové pojištění může být levné. Navzdory tomu může být náhrada obrovskou podporou, když dojde k nehodě, která způsobila vážné poškození zdraví.